Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Klienta za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Trening Kariery Kamila Czarnomska z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, zwaną dalej Usługodawcą. 

Regulamin i Polityka Prywatności zostały zweryfikowane pod kątem powszechnie obowiązującego na  prawa polskiego i zatwierdzone przez Kancelarię Radcy Prawnego z Hi Business.

I. Postanowienia ogólne 

 1. Usługodawca nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na stronie http://www.treningkariery.pl.

 2. Prawa autorskie do materiałów zawartych na stronie http://www.treningkariery.pl. przysługują niepodzielnie Usługodawcy. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy.

 3. Wszelkie działania lub zaniechania zarówno Usługodawcy jak i Usługobiorców podlegają prawu polskiemu.

II. Dane osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest firmaTrening Kariery Kamila Czarnomska z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, adres ul. Żwirki i Wigury 735, 83 – 000 Pruszcz Gdański, NIP: 604−009−04−03, REGON: 222120844.

 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celach realizacji zadań Usługodawcy, na które składa się realizacja Zamówień (Produktów i Usług) oraz wysyłka newslettera w wersji e‐mail, jeśli Klient wyrazi na to zgodę, zapisując się na listę mailingową.

 3. Usługobiorca nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 4. W czasie przebywania na stronie http://www.treningkariery.pl Usługobiorca może zostać poproszony o podanie wybranych danych osobowych w formularzu zamówienia lub w inny sposób. Dane, o które Usługobiorca będzie proszony, to zazwyczaj imię oraz adres e‐mail. Formularze, w przypadku których wymagane będzie podanie pełnych danych adresowych, zostają automatycznie przesłane na elektroniczną skrzynkę e‐mail, zabezpieczoną hasłem.

 5. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły, jeśli niepodane dane są wymagane do jej poprawnego wykonania.

 6. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

 7. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Usługobiorca w szczególności ma prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Usługodawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Usługodawcę danych osobowych innemu niż  Usługodawca administratorowi danych. W przypadku gdy Usługobiorca korzystał ze Strony http://www.treningkariery.plw sposób niezgodny z przepisami prawa lub Regulaminem, dane Usługobiorcy mogą zostać zachowane m.in. w celu ustalenia odpowiedzialności i uniemożliwienia dalszego niedozwolonego korzystania z usług Usługodawcy. Podstawą zachowania danych osobowych jest art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 8. Dane osobowe Usługobiorców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz organom administracyjnym.

 9. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz firmy PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerska 15, kod pocztowy: 60 – 327, działającą pod marką Przelewy24 w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówione Usługi.

 10. Dane osobowe Usługobiorców są chronione przez Usługodawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń. 

III. Pliki cookies 

 1. Podczas korzystania z witryny http://www.treningkariery.pl na komputerze Usługobiorcy zapisywane są tzw. „cookies” – małe pliki tekstowe służące do identyfikowania Usługobiorcy przy ponownych odwiedzinach. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Usługobiorcy. Przy ich pomocy nie są przetwarzane czy przechowywane dane osobowe.

 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości Strony do preferencji Usługobiorców oraz optymalizacji korzystania ze Strony i Sklepu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Usługobiorcy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy Sklepu korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 3. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania, opuszczenia Strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Usługobiorcy. Usługobiorca może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Usługobiorcy Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 5. Usługodawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie.

 6. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl.

IV. Subskrypcja bezpłatnego newslettera

 1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Usługodawcy i dostępnych na www.treningkariery.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e‐mail. Pola te są obowiązkowe.

 2. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e‐mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Usługobiorcy newsletter. Imię pozwala Usługodawcy zwracać się do czytelników w sposób bezpośredni.

V. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę funkcjonowania serwisu: Usługodawca nie sprzedaje oraz nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów, jak również użytkowników swoich serwisów i newsletterów.

 2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym  adresem e‐mail kontakt@treningkariery.pl.

Już jest!

Kurs
online

Napisz sam swoje CV i LM.
Zadbaj o profil na LinkedIn.

Nowa edycja kursu pisania CV, LM i profilu na LinkedIn. Sprawdź bonusy (np. edytowalne szablony). Stwórz swoją "narzędziówkę" jak doświadczony profesjonalista!